Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom worden alle gegevens van gebruikers en klanten van Aromi dal Mondo worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, u zicht als klant registreert of een bestelling bij ons plaatst, wordt u gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid Aromi dal Mondo. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.
In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kunnen wij aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de website. Dit gaat bijvoorbeeld om:
Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

U mag altijd uw gegevens opvragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.
Wij zullen naar aanleiding van uw aanvraag zelf contact met u opnemen ter bevestiging van uw aanvraag. Wij zullen dat doen via de bij ons bekende contactgegevens. Wij doen dit ter bescherming van uw privacy, zo weten we zeker dat u deze aanvraag doet. Daarna zullen wij u binnen 1 week de door u opgevraagde gegevens toesturen.

Zo gebruiken we uw gegevens

Aromi dal Mondo gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
  • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere of nieuwe producten in ons assortiment, als u heeft aangegeven daar prijs op te stellen.
  • Wij willen onze klanten en ge├»nteresseerden beter leren kennen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op uw wensen.
  • Wij kunnen uw informatie gebruiken om klantprofielen samen te stellen waarmee we algemene interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen, om zo doelgerichter te kunnen adverteren via offline, online en social media.

Zo beveiligen we uw gegevens

Aromi dal Mondo maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op.

Uw privacy en het delen van persoonsgegevens

Aromi dal Mondo maakt gebruik van diensten van derden. Wij delen alleen die gegevens met derden om de dienst goed te laten uitvoeren. Denkt u hierbij aan het delen alleen adresgegevens aan het koeriersbedrijf. Voor advertentiedoeleiden delen we alleen algemene interesses, dus niet de gegevens die u als persoon kunnen aanwijzen.

Zo gebruiken wij onze cookies

Op de website maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij om u te herkennen bij een volgend bezoek. Zo kunnen we onze profielen verbeteren en onze website en services verbeteren. Hiervoor maken we gebruik van de dienstverlening van derden, zoals google analytics, facebook, Twitter, en dergelijk. Ook deze diensten kunnen een cookie plaatsen vanuit onze website. Wat we precies met deze cookies bijhouden kunt u lezen bij de sectie ‘zo gebruiken we uw gegevens’.

Verwijderen van cookies

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. In de help wordt ook uitgelegd hoe u eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.

Wijzigingen

Aromi dal Mondo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Deze statement zal online gewijzigd worden. U kunt op deze pagina de laatste versie nalezen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons. Wij leggen u het graag persoonlijk uitgebreider uit.